För första gången finansierar STINT 4,2 miljoner kronor i åtta olika forskningsprojekt inom programmet Chile – Sweden Research Cooperation för perioden 2019–2022.

STINTs chilenska samarbetspartner La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) kommer finansiera de chilenska deltagarna på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med CONICYT har följande
projekt valts ut för finansiering:

 

Sökande Samarbetspart Projekttitel
Namn Institution Lärosäte Namn Lärosäte  
Lars Arneborg Inst f marina vetenskaper Göteborgs universitet Manuel Castillo Universidad de Valparaíso Biophysical and biogeochemical interactions in semi-enclosed coastal systems: Developing synergies between marine research and higher education in Chile and Sweden
Paola Ximena Valero Dueñas Inst f matematik-ämnets & naturvetenskaps-ämnenas didaktik Stockholms universitet Luz Valoyes Chávez Universidad de Chile Network for Research on Diversity and Inclusion in Mathematics Teacher Education (Net-DIMaTE)
Anetta Svitorka Härtlova Inst f bio-medicine Göteborgs universitet Alejandro Rojas-Fernandez Universidad Austral de Chile Investigating the molecular mechanisms of inflammasome activation using nanobodies.
Helene Martinsson-Wallin Inst f arkeologi & antik historia Uppsala universitet Roberto Campbell Pontificia Universidad Católica de Chile Sustainable Visits in Rapa Nui (Easter Island) – Glocal Perspectives
Ivan Nalvarte Inst f bio-vetenskaper & näringslära Karolinska Institutet Juan Sagura-Aguilar Universidad de Chile Development of disease-relevant brain organoids for Parkinson’s disease research
Per Petersson Inst f experimentell medicinsk vetenskap Lunds universitet Romulo Fuentes Universidad de Chile Identification of electrophysiological biomarkers for Parkinson’s disease for use in closed-loop control of neuromodulation
Irina Pettersson Akademin f teknik & miljö Högskolan i Gävle Carlos F. Jerez-Hanckes Pontificia Universidad Católica de Chile ElNervio- Modeling of ephaptic coupling of myelinated neurons
Anti Vasemägi Inst f akvatiska resurser Sveriges lantbruks-universitet José Gallardo Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Genomics of Coinfection of Pathogens in Salmonid Fish