STINT investerar 4 575 000 miljoner kronor i åtta olika forskningsprojekt inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2019–2022.

STINTs brasilianska samarbetspartner Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) kommer finansiera de brasilianska deltagarna på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med CAPES har följande projekt valts ut för finansiering:

 

Sökande Samarbetspart Projekttitel
Namn Institution Lärosäte Namn Lärosäte  
Christine
Bacon
Inst f. biologi & miljövetenskap Göteborgs universitet Andrea Ferreira da Costa Universidade Federal do Rio de Janeiro Evolution and diversification of bromeliads in the Neotropics
Mattias
Carlström
Inst. f fysiologi & farmakologi Karolinska Institutet Josiane de Campos Cruz Universidade Federal da Paraíba Modulation of Sympathoexcitation and Immune Cells by Dietary Nitrate in Cardiometabolic Disease
Ulrich
Haussermann
Inst. f material & miljökemi Stockholms universitet Alexandre Leitao Universidade Federal de Juiz de Fora Putting pressure on clathrate hydrates – new insight into the hydration structure of small molecules
Markus
Hennrich
Fysikum Stockholms universitet Celso Jorge Villas Boas Universidade Federal de São Carlos Strong correlations in Cavity and Ion Quantum Simulators
Dominika
Polanska
Inst. f bostad- & urbanforskning Uppsala universitet Rita de Cássia Lucena Velloso Universidade Federal de Minas Gerais Urban struggles for the right to the city and urban commons in Brazil and Europe
Liva
Pupure
Inst. f teknikvetenskap & matematik Luleå tekniska universitet Sandro Amico Universidade Federal do Rio Grande do Sul Material optimization for shape distortion minimization in composite manufacturing (OPTISHAD)
Per
Sunnerhagen
Inst. f kemi & molekylärbiologi Göteborgs universitet Elizabeth Bilsland Universidade de Estadual de Campinas Overcoming Plasmodium vivax drug resistance
Lisa
Westerberg
Inst. f mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Karolinska Institutet Vinicius Cotta de Almeida Oswaldo Cruz Institute The role of thymic B cells and stromal cells on Treg differentiation in immunodeficiency and autoimmunity