Måndagen den 6 maj 2019 arrangerade STINT och National Research Foundation of South Africa (NRF) en välbesökt workshop vid Stellenbosch University i samband med SASUFs forsknings- och innovationsvecka i Sydafrika.

Workshopen var en gemensam aktivitet i det bilaterala forskningssamarbetet ”Joint South Africa-Sweden Research Collaboration”, och samlade forskare som beviljades stipendiet vid första utlysningen 2015 tillsammans med forskare som beviljades bidrag vid den senaste utlysningen 2018, vilka kommer att påbörja sina gemensamma projekt i år. Totalt deltog ca 50 personer från båda länderna.

Forskarna vars projekt pågått sedan 2016 och som nu närmar sig sina slut, delade med sig av sina resultat, erfarenheter från projekten med tips till de nya projektledarna samt sina egna planer för framtiden. Projekten har bidragit till flera mycket goda resultat. Flera gemensamma publikationer har gjorts, tillämpning av forskningsresultat syns i nya innovationer och samarbeten med det omgivande samhälle har varit positiva. Ett av målet med forskningssamarbetet har varit att involvera yngre personer i projekten och det har visat sig vara framgångsrikt. Flera mastersstudenter och doktorander har deltagit i projekten, liksom juniora forskare, vilket i sin tur lett till att nya nätverk skapats mellan institutionerna. Även om finansieringen från detta program nu tar slut, kommer flera samarbeten att fortsätta, i vissa fall även i större skala.

Forskare som beviljats medel från utlysningen 2018 hade fem minuter att presentera och pitcha sina projekt till publiken, som svarade på frågor och gav konstruktiv feedback för att förbättra potentiella resultat av projekten. Vi ser fram emot att följa deras utveckling och framsteg.

Läs mer om programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration

Läs mer om Research & Innovation Week 2019: SASUF