Vetenskapsrådet går in med 1,6 miljoner kronor till STINTs program Joint Japan-Sweden Research Collaboration för perioden 2019–2022. Det innebär att totalt 1,6 miljoner kronor beviljas till tre projekt. STINTs japanska samarbetspartner, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), finansierar de japanska deltagarna på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med JSPS har följande projekt valts ut för finansiering:

Sökande

Samarbetspart      

Namn

Institution Lärosäte Namn Lärosäte Projekttitel
Elias
Arnér

Department of Medical Biochemistry and Biophysics (MBB), C2

Karolinska
Institutet
Masayuki Yamamoto Tohoku
University
Karolinska Institutet – Tohoku University Redox and Biobank Network (KIT-ReBioN)
Pimkamol
Mattsson

Department of Architecture and the Built Environment

Lunds
universitet
Shimpei
lwasaki
Fukuoka Women’s
University
Cross-cultural study on development and evaluation of environmental educational tools in preschools to promote pro-environmental behaviours in Japan and Sweden

Anders
Blomqvist

Department of Clinical and Experimental Medicine (IKE)

Linköpings
universitet

Takashi
Matsuwaki

University of
Tokyo
A novel thermoregulatory system depending on estrus cycle