I den nya landrapporten beskrivs det växande forskningssamarbetet med Japan. Vid sidan av övergripande analys av hur samarbetet utvecklar sig omfattas även studier av vilka forskningsdiscipliner som främst är involverade liksom vilka lärosäten i Sverige och Japan som sampublicerar mest. Medan KTH och RIKEN har högst andel sampublikationer med Japan respektive Sverige, tar universiteten i Lund och Göteborg emot mest studenter från Japan.