Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA.

Till skillnad från de bilaterala programmen där ansökningar om medel är samordnade mellan de båda länderna krävs i detta fall att medfinansiering för den utländska partens (eller parternas) mobilitet ordnas på annat sätt. Kanske har samarbetsparten redan tillgång till sådana medel eller så får denne söka medel på sin sida.

För att underlätta etablerandet av projekten kan STINT bevilja ansökningar där medfinansieringen ännu inte är helt säkerställd. I sådana fall ska sökande senast i november året efter utlysningen stängde, inkomma med avtal som bekräftar medfinansieringen. STINT finansierar samarbeten med ömsesidig nytta. Balanserad finansiering av projekten är en viktig del för att säkerställa långsiktigt hållbara samarbeten.

Läs mer om programmet Mobility Grants for Internationalisation »