STINT investerar 1,8 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2018-2021. Till detta kommer det sökande lärosätets egen finansiering på minst motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning och bedömning har följande projekt valts ut för finansiering:

 

Sökande Samarbetspart
Fakultet/Institution Lärosäte Lärosäte Land
Fysik och Astronomi UU Indian Institute of Technology, Delhi and Indore Indien
Ingenjörsvetenskap HV Vellore Institute of Technology (VIT) Indien
Medicinska vetenskaper UU Southeast University Kina