STINTs styrelse har beslutat att investera 5 980 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2018:

  1. “Developing an integrated platform for improved internationalisation – KI-China strategic platform” med huvudsökande Karolinska Institutet som beviljas 1 980 000 kronor.
  2. “Strategic Internationalization of Research and Education in Precision Health and Everyday Democracy (PHED)” med huvudsökande Lunds universitet och medsökande Malmö universitet som beviljas 4 000 000 kronor.

Totalt bedömdes sju ansökningar i omgången år 2018.