Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

En utgångspunkt för akademisk undervisning är att den ska vara baserad på forskning. Trots detta finns det tendenser till en separation av forskningen och undervisningen i Sverige. Ofta anses utbildning ha lägre status och det är inte ovanligt att de ledande forskarna därför inte är involverade i den mer grundläggande undervisningen.

I STINTs program Teaching Sabbatical får svenska lärare möjlighet att undervisa vid utländska lärosäten i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. När dessa lärare kommer hem berättar många att den viktigaste skillnaden var att utbildningen prioriterades mycket högre där. Med internationella exempel vill STINT bidra till bättre balans och synergier mellan utbildning och forskning.

Den pågående styr- och resursutredningen (STRUT) lyfter också frågan om relationen mellan utbildning och forskning. Ett syfte med seminariet var att bidra med underlag till utredningen. Utredningen, representerad av Anders Steinwall, medverkade och ställde en rad frågor som därefter adresserades i presentationer och grupparbeten.

Exempel på frågor som diskuterades var hur kopplingen mellan utbildning och forskning kan definieras, samt faktorer som påverkar denna koppling. Frågeställningarna ledde till intressanta och spännande diskussioner. Seminariet avslutades med att deltagarna fick lämna konkreta exempel på hur de implementerat kopplingen mellan utbildning och forskning i sin verksamhet. Dessa exempel kommer att sammanställas och göras tillgängliga för utredningen och övriga aktörer i det svenska systemet för högre utbildning och forskning.

Seminariet är också en uppföljning på den sommarskola som STINT tillsammans med Nanyang Technological University (NTU Singapore) arrangerade i Singapore i augusti 2017 för att diskutera hur utbildning och forskning kan sammanlänkas. De 24 deltagarna från Sverige och Singapore undersökte gemensamt området och samlade exempel.

 

Presentationer (PDF)


The STINT Summer School 2017 – what did we learn?
Prof. Heidi Hansson, Umeå University

A wish list from STRUT, what knowledge and input are needed?
Dr. Anders Steinwall, Ministry of Education and Research

Recent initiatives at a large research-intensive technical university
Marie Magnell, KTH Royal Institute of Technology

Linkages between education and research at a liberal arts college
Dr. John Gerry, Williams College

Undergraduate initiatives linking education and research
Dr. Shelley Stephenson, Arizona State University