Avtalet som träder i kraft under 2018, möjliggör för forskare i Sverige och Chile att söka finansiering för treåriga forskningssamarbeten inom alla akademiska discipliner mellan länderna.

STINTs vd Andreas Göthenberg kommenterar satsningen: “Vårt uppdrag är att främja internationalisering av högre utbildning och forskning. Detta avtal och program som vi nu lanserar i juni kommer att stödja mobilitet och samarbete mellan Sverige och Chile inom alla discipliner. Chile utvecklas snabbt vad gäller forskning och det finns många starka band mellan länderna. Med detta avtal hoppas vi ytterligare kunna stärka dessa band genom att bidra till starka ömsesidiga partnerskap inom forskning.”

Internationella samarbeten bidrar till framgångsrik forskning och innovation. Detta avtal om samfinansiering av projekt kommer att uppmuntra och underlätta starkare samspel mellan forskare i Sverige och deras samarbetspartners i Chile.

CONICYTs president Mario Hamuy säger: “Forskningssamarbeten mellan Chile och Sverige har ökat signifikant de senaste decennierna. I detta sammanhang möjliggör avtalet för chilenska och svenska forskare att ta del av detta samfinansierade program, samt en fantastisk möjlighet för starkare partnerskap. Det kommer även att underlätta för våra forskare att fortsätta att generera framskridande kunskap och att interagera med enastående forskare I Sverige.”

“Utökad interaktion mellan forskare i Chile och Sverige kommer att stödja utvecklingen av starka nätverk och samarbetsprojekt”, tillägger Hamuy. “Vi ser fram emot att se hur detta samarbete kommer att utvecklas”.

 

Om CONICYT
The National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT) är den huvudsakliga forskningsfinansiären i Chile och stödjer alla discipliner.

www.conicyt.cl