STINT har sedan tre år tillbaka finansierat utvecklingen av program för dubbelexamina vid svenska lärosäten genom Grants for Double Degrees programmes. Programmet har uppmärksammats av lärosäten, men det har även framkommit att det finns ett stort behov av att dela erfarenheter och diskutera frågor kring denna utbildningsform i en svensk kontext.

– Tanken med seminariet är att erbjuda ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte, samt en möjlighet att nätverka inom sektorn, berättar Mattias Löwhagen som arbetar som programansvarig vid STINT.

Deltagarna utgjordes av ett 50-tal personer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av utveckling och administrering av program för dubbelexamina vid svenska universitet och högskolor. Ett urval representanter från pågående projekt deltog och presenterade sina kunskaper och erfarenheter.

Medverkande vid seminariet

  • Double Degrees in Engineering between Lund University and University of Queensland,
    Per Warfvinge, Professor and Assistant Dean, LTH, Lund University
  • University of Gothenburg – University of North Carolina European Studies Master’s program, Urban Strandberg, Senior lecturer, Department of Political Science, University of Gothenburg
  • The REDEEM project – Reforming Dual Degree Programmes for Employability and Enhanced Academic Cooperation, Mirko Varano, Senior Advisor International Projects, KTH Royal Institute of Technology
  • Prerequisites and Considerations for Successful Dual and Joint Degrees, John Hudzik, Professor, Michigan State University and NAFSA Senior Scholar for Internationalization
  • Seminariet avslutades med gruppdiskussioner, där deltagare fick chansen att fördjupa sig kring ett antal frågeställningar. Därefter samlades alla i ett gemensamt forum, där grupperna sammanfattade sina slutsatser.