STINT investerar 2,1 miljoner kr i fyra forskningsprojekt inom programmet Joint Japan-Sweden Research Collaboration för perioden 2018–2021. Stiftelsens japanska samarbetspartner, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), finansierar de japanska deltagarna på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med JSPS har följande projekt valts ut för finansiering:

 

Sökande     Samarbetspart  
Namn Institution Lärosäte Namn Lärosäte
Thomas Lennerfors Teknikvetenskaper UU Kiyoshi Murata Meiji University
Magnus Andersson Urbana studier MaU Motoharu Onuki University of Tokyo
Magnus Larson Bygg- och miljöteknologi LU Shinji Sato University of Tokyo
Craig Wheelock Medicinsk biokemi och biofysik KI Takashi lzumi Gunma University