STINT investerar 1,7 miljoner kr i tre forskningsprojekt inom programmet Postdoctoral Transition Grants för perioden 2018–2021.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte har följande projekt valts ut för finansiering:

 

Sökande     Samarbetspart    
Namn Institution Lärosäte Namn Lärosäte Land
Wangzhong Mu Institutionen för materialvetenskap KTH Hiroyuki Shibata Tohoku Univerisity Japan
Martina Blunder Institutionen för neurovetenskap UU Richardson Leao Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) Brasilien
Mark Stockett Institutionen för fysik SU Evan Bieske University of Melbourne Australien