STINT investerar 2,3 miljoner kr i fyra forskningsprojekt inom programmet Korea-Sweden Research Cooperation för perioden 2018–2021. Stiftelsens koreanska samarbetspartner, National Research Foundation of Korea (NRF), finansierar de koreanska deltagarna på motsvarande nivå.

Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med NRF har följande projekt valts ut för finansiering:

 

Applicant      Main partner  
Name Institution University Name University
Mats Hellström Institute of Clinical Sciences GU Min Jong Song The Catholic University of Korea
Seung Hee Jong Department of Engineering Sciences UU Seunghwa Ryu KAIST
Woosok Moon NORDITA SU Seok-Woo Son Seoul National University
Jiefang Zhu Department of Chemistry UU Jongsoon Kim Sejong University