Programmet Strategic Grants for Internationalisation öppnade första utlysningen 2011 och sedan dess har sex utlysningar genomförts och 20 projekt beviljats. Syftet med programmet är att bidra till strategisk internationalisering på svenska lärosäten.

Under 2017 har SWECO på STINTs uppdrag utvärderat programmet med huvudslutsatsen att det har haft stor betydelse för strategisk internationalisering i det svenska systemet för högre utbildning och forskning. Rekommendationen från utvärderarna var att fortsätta programmet utan stora ändringar. Mindre justeringar rekommenderades dock för STINT att beakta inför kommande utlysningar.