Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forskningsfinansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.

Seminariet inleddes med ett tal av Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet, som hälsade alla välkomna. Därefter fortsatte det med tal av bland annat: Mitsuyuki Ueda, direktör vid japanska utbildnings- och forskningsministeriet (MEXT), Andreas Göthenberg, VD för STINT och Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Därefter delades seminariet upp i tre övergripande teman: åldrande, hållbarhet och materialvetenskap. Där forskare och doktorander från både Japan och Sverige kunde fortsätta diskussionen på ett djupare plan inom respektive område, samt utbyta kunskaper och kontakter med varandra.

MIRAI är ett av de största projekten inom STINTs Strategic Grants. Det sammanfaller med att Sverige och Japan firar 150 år av diplomatiska relationer under 2018. Jubileet kommer att uppmärksammas genom flera aktiviteter i de båda länderna, ett exempel är utlysningen av Sweden-Japan 150 Anniversary Grants som samfinansieras av STINT och Riksbankens Jubileumsfond.

Medverkande svenska lärosäten: universiteten i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Chalmers och Lund. Medverkande japanska lärosäten: Hiroshima University, Hokkaido University, Kyushu University, Nagoya University, Sophia University, University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology samt Waseda University.

Seminariet hölls mellan den 17–19 oktober vid Lunds universitet som stod som värd. Under hösten 2018 planeras konferensen att hållas i Japan. Läs mer om MIRAI.