Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld, där rapporten Sveriges internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas? lanserades. Seminariet blev snabbt fullbokat och lockade besökare från bland annat lärosäten, myndigheter, regeringskansliet, institut, förbund och Sveriges förenade studentkårer.

Många länder bygger snabbt upp forskningskapacitet och den akademiska världskartan förändras snabbt. Sveriges forskning är beroende av internationella samarbeten. Samarbetar vi tillräckligt med de nya forskningsländerna? Denna fråga analyseras i en rapport som STINT lanserade vid seminariet. Agneta Bladh, regeringens internationaliseringsutredare, berättade dessutom om hur internationaliserings- utredningen framskrider.

Medverkande vid seminariet:

  • Agneta Bladh, regeringens internationaliseringsutredare för universitet och högskolor, berättade om hur internationaliseringsutredningen framskrider.
  • Hans Pohl, programchef vid STINT, presenterade resultatet av rapporten Sveriges internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas?

Moderator var Andreas Göthenberg, VD för STINT.