STINT internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.

I tider när nyttan av öppenhet och internationellt samarbete ifrågasätts är internationalisering av högre utbildning och forskning särskilt viktigt. För att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige har STINT utvecklat ett internationaliseringsindex. Det beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning, utbildning samt personal och ledning. Förhoppningen är att detta index ska stödja lärosätena i deras fortsatta internationaliseringsarbete.

– Det är mycket glädjande att vi nu har tre lärosäten i den högsta kategorin. Vi hoppas att denna utveckling fortsätter så att vi om några år har ett stort antal lärosäten med högsta betyg inom internationalisering, säger Andreas Göthenberg, vd på STINT.

Första gången indexet presenterades 2016 var det endast ett lärosäte som tilldelades högsta betyg. Redan då var det tydligt att stora och profilerade lärosäten var och är de mest internationella. De yngre och mindre lärosätena är inte lika internationaliserade, även om det finns undantag som visar att det med rätt satsningar går att förändra.

Idag pågår ett regeringsuppdrag för att ta fram en internationaliseringsstrategi för svensk högre utbildning och forskning. Detta inte minst eftersom internationalisering är ett viktigt redskap för utveckling av lärosätenas verksamhet. De lärosäten som är internationellt uppkopplade bidrar dessutom till ett inflöde av idéer, kunskaper och nätverk som stärker Sveriges konkurrenskraft. Något som är speciellt viktigt, eftersom svensk ekonomi är mycket beroende av export.

STINT internationaliseringsindex – Metodbeskrivning

Läs mer på sidan Resultat 2017

 

För mer information, vänligen kontakta

Hans Pohl
Programchef och utvecklare av
STINT Internationalisation Index
hans.pohl@stint.se
070-840 27 40

Andreas Göthenberg
Vd för STINT
andreas.gothenberg@stint.se
08-671 19 91