STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT / Styrelsen

STINT:s styrelse

Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova
Vice ordförande, Gunnel Cederlöf, professor, Uppsala universitet
Bertil Andersson, rektor, Nanyang Technological University, Singapore
Karin Apelman, f.d. generaldirektör, Exportkreditnämnden
Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet
Peter Holmstedt, f.d. verkställande direktör, RISE
Eva Hurt-Camejo, professor, AstraZeneca
Agneta Yngve, professor, Örebro universitet
Mikael Östling, prorektor, KTH
 

 
 
Nyheter
Nytt partnerlärosäte

The University of Texas at Austin blir ett nytt partnerlärosäte inom STINTs Teaching Sabbatical program. 


Ny utlysning: Grants for Integration and Internationalisation

STINT öppnar en pilotutlysning på temat nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund. 


Utlysningar har öppnat

Utlysningarna för Strategic Grants och Grants for Double Degree Programmes har nu öppnats. 


Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

STINT har undersökt forskarmobilitet vid 28 svenska lärosäten. Studien redovisar nya och detaljerade data om hur forskare rör sig mellan lärosäten, nationellt och internationellt.