STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT / Styrelsen

STINT:s styrelse

Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova
Vice ordförande, Gunnel Cederlöf, professor, Uppsala universitet
Bertil Andersson, rektor, Nanyang Technological University, Singapore
Karin Apelman, f.d. generaldirektör, Exportkreditnämnden
Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet
Peter Holmstedt, f.d. verkställande direktör, RISE
Eva Hurt-Camejo, professor, AstraZeneca
Agneta Yngve, professor, Uppsala universitet
Mikael Östling, prorektor, KTH
 

 
 
Nyheter
STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Frukostseminarium: Forskning i en snabbt föränderlig värld

Många länder bygger snabbt upp forskningskapacitet och den akademiska världskartan förändras snabbt. Sveriges forskning är beroende av internationella samarbeten. Samarbetar vi tillräckligt med de nya forskningsländerna?   


Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.