STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT / Styrelsen

STINT:s styrelse

Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova
Vice ordförande, Gunnel Cederlöf, professor, Uppsala universitet
Bertil Andersson, rektor, Nanyang Technological University, Singapore
Karin Apelman, f.d. generaldirektör, Exportkreditnämnden
Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet
Peter Holmstedt, f.d. verkställande direktör, RISE
Eva Hurt-Camejo, professor, AstraZeneca
Agneta Yngve, professor, Uppsala universitet
Mikael Östling, prorektor, KTH
 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.