STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Program

Program

STINT erbjuder ett flertal bidrags- och stipendieprogram för att stödja internationalisering vid de svenska lärosätena.

Programmen har avsikten att täcka upp de olika behov som finns från initiering av internationella projekt, via fleråriga internationella samarbeten på institutionsnivå, till strategisk internationalisering på lärosätesnivå. Dessutom erbjuds ett program med avsikt att internationalisera den högre utbildningen. I vissa program samarbetar STINT med finansiärer i andra länder. Programmen har vidare som avsikt att täcka upp de flesta kategorier av forskare och universitets- och högskolelärare inom alla discipliner.

Capstone Awards

Chile – Sweden Research Cooperation

Grants for Double Degree Programmes

Initiation Grants

Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration

Joint China-Sweden Mobility

Joint Japan-Sweden Research Collaboration

Korea-Sweden Research Cooperation

Mobility Grants for Internationalisation

South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation

Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation

Strategic Grants for Internationalisation

Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

Teaching Sabbatical

Externa Program

 

Aktuella utlysningar
Grants for Double Degree Programmes


Grants for Teaching Sabbaticals


Strategic Grants for Internationalisation


JSPS Summer Program