Rapport om forskning relaterad till hållbarhetsmålen (SDG) lanseras

Webbseminarium om svensk forskning som relaterar till SDG

STINT has investigated how Swedish SDG-related research compares to that of the world as a whole, focusing on international collaborations. The study addresses the national and the institutional levels and the results might be of interest to policy makers, funding...
Ny rapport om kinesisk forskningsfinansiering

Ny rapport om kinesisk forskningsfinansiering

Kina står i dagsläget för cirka en femtedel av världens totala utlägg för forskning och utveckling (FoU). Kinas FoU-budget växer dessutom snabbare än motsvarande i USA och EU. Kinas andel av den totala globala forskningsvolymen växer snabbt. Kina är nu den nation som...
Ny rapport om kanadensiska forsknings- och innovationssystemet

Ny rapport om kanadensiska forsknings- och innovationssystemet

I Kanada finns det tydliga indikationer på att man arbetar på att förstärka forsknings- och innovationssystemet, med ökade investeringar inom både grundforskning och tillämpad forskning. Ett uttalat mål är diversifiering, där Kanada letar efter nya internationella...
Ny rapport om kanadensiska forsknings- och innovationssystemet

Webbseminarium om forsknings- och innovationssystem i Kanada

I detta webbseminarium kommer Dr. Niklas Z Kviselius, STINTs representant i Nordamerika, att guida dig genom en nyligen publicerad STINT-rapport om Kanada. I Kanada finns det tydliga indikationer på att man arbetar på att förstärka forsknings- och innovationssystemet,...
Webbseminarium om ansvarsfull internationalisering

Webbseminarium om ansvarsfull internationalisering

I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH har STINT tagit fram ett dokument om...