Begränsade öppettider under juli

Begränsade öppettider under juli

Den 15–23 juli har STINTs kansli begränsad bemanning och öppettider. Under denna period har kansliet öppet vardagar mellan kl. 10.00–12.00. Du når oss säkrast på email...
STINT har tecknat samarbetsavtal med japanska JST

STINT har tecknat samarbetsavtal med japanska JST

STINT har överenskommit med japanska JST (Japan Science and Technology Agency) att gemensamt stödja tillkomsten av bilaterala forskningssamarbeten. Ansökan för samarbete med Japan görs genom programmet Mobility Grants for Internationalisation, senast den 27 september...

Nya ledamöter utsedda till STINTs styrelse

För perioden 1 juli 2019- 30 juni 2022 har följande ledamöter utsetts till STINTs styrelse:   Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet Vice ordförande, Helena Lindholm, professor, Göteborgs universitet Peter Hedström, professor, Linköpings...
STINT flyttar till nya lokaler

STINT flyttar till nya lokaler

Den 28 juni-1 juli flyttar STINT till nya lokaler på Wallingatan 2 i Stockholm. Det innebär att det kommer vara svårt att nå oss under de dagarna. Det säkraste alternativet att nå oss är via info@stint.se alternativt att ni mailar eller ringer direkt till någon av...