Ny utvärdering: STINT som kunskapsresurs

STINT har under åren utvecklats från att vara en forskningsfinansiär till att även bli en kunskapsresurs inom internationalisering. Agneta Bladh, tidigare utredare av ökad internationalisering av universitet och högskolor, har på uppdrag av styrelsen utvärderat rollen...
Seminarium om ansvarsfull internationalisering

Seminarium om ansvarsfull internationalisering

I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH har STINT tagit fram ett dokument om...

STINT arrangerar en panel på AIEAs årliga konferens

Den 18 februari 2020 anordnar STINT en panelsession på Association of International Education Administrators (AIEA) årliga konferens i Washington, DC. Panelen har som tema “Rethinking internationalization of research in an increasingly complex world – Developing a...
STINT och Brexit

STINT och Brexit

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU. Enligt utträdesavtalet inträdde samtidigt en övergångsperiod mellan EU och Storbritannien. Under denna övergångsperiod kommer Storbritannien fortsatt vara en del av EU:s inre marknad och relationen med unionen kommer att...
Teaching Sabbatical-stipendiater 2020

Teaching Sabbatical-stipendiater 2020

2019 års omgång av Teaching Sabbatical är nu avslutad och STINT har beviljat 15 stipendier på sammanlagt 7 875 000 kronor. Under hösten 2020 kommer följande universitetslärare att undervisa vid ett av STINTs elva partnerlärosäten i Hong Kong, Japan, Singapore och USA:...
Informationsmöte om samarbete med Kanada under 2020

Informationsmöte om samarbete med Kanada under 2020

Vinnova bjuder in till ett möte om samarbetsmöjligheter med kanadensiska aktörer. Ta chansen att vara med och påverka handlingsplanen för 2020 och få veta mer om nya finansieringsmöjligheter för innovationsprojekt. Under 2020 kommer Vinnova att fortsätta prioritera AI...
Seminarium om ansvarsfull internationalisering

Seminarium om ansvarsfull internationalisering

I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH har STINT tagit fram ett dokument om...