Vår programportfölj

STINTs programportfölj inriktas från och med 2023 på tre flaggskeppsprogram:

  • Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares internationella mobilitet
  • STINT International Postdoc för internationalisering av yngre forskare
  • Teaching Sabbatical för internationalisering av högre utbildning, speciellt undervisning

Utöver dessa program utlyses även Initiation Grants två gånger under 2023. Programmet Mobility Grants pausas och utlyses framöver för speciella riktade insatser efter behov.