Pressrum

STINT i media

    Feed has no items.

Pressmeddelanden

Pressmaterial

Pressmaterial »

STINT

Om oss

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten. www.stint.se 

 

About us

STINT, The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, was set up by the Swedish Government in 1994 with the mission to internationalise Swedish higher education and research. STINT promotes knowledge and competence development within internationalisation and invests in internationalisation projects proposed by researchers, educators and leaderships at Swedish universities. www.stint.se/en