STINT har den 13 mars 2019 beslutat att investera i följande 6 projekt inom programmet Initiation Grants:

Sökande     Samarbetspart
Namn Institution Lärosäte Lärosäte
Jonathan Armand Charles Roques Institutionen för biologi & miljövetenskap Göteborgs universitet Hiroshima University, Japan
Gerardo Schneider Institutionen för data & informationsteknik Göteborgs universitet Universidad de Buenos Aires, Argentina
Mårten Sjöström Fakulteten för naturvetenskap, teknik & medier Mittuniversitetet COMSATS University, Pakistan
Jakob Kuttenkeuler Institutionen för farkost & flyg Kungliga Tekniska Högskolan Stevens Institute of Technology, USA
Cedric Dicko Kemiska institutionen Lunds universitet Pontificial Catholic University of Sao Paolo, Brasilien
Lina Bergman Institutionen för kvinnor & barns hälsa Uppsala universitet Stellenbosch University, Sydafrika

 

Läs mer om programmet Initiation Grants