Den 26 april organiserade STINT tillsammans med Svenska institutet ett seminarium om studentrekrytering från Kina. Kinesiska studenter utgör den största utländska studentgruppen på svenska universitet. Sverige tar emot årligen cirka 2500 studenter från Kina. Dessa studenter är en inkomstkälla för universitet men även en möjlighet för studenter och lärare att få kunskap om Kinas utbildningssystem och dess kultur. 

Under seminariet presenterade representanter från Lunds universitet, KTH och Svenska institutet sina erfarenheter, inklusive möjligheter och utmaningar med studentrekrytering från Kina. Detta följdes av en paneldiskussion där en diskussionspunkt var om svenska lärosäten önskar rekrytera flera kinesiska studenter. Detta förefaller inte vara fallet för flera av de större lärosätena som önskar rikta in sig på att öka kvaliteten på studenter. Panelen diskuterade även hur man ser på Sverige som studiedestination från ett kinesiskt perspektiv.

STINT rapporten Student recruitment from China: Opportunities and Challenges av Johan Gunnarsson från Lunds universitet presenterades vid seminariet.

Seminariet var en del av STINTs Kina-satsning och avser att informera om svenska lärosäten och olika aspekter kring Kinas utveckling inom forskning och högre utbildning.