STINT i Kina

Med den ökande vikten av samarbete med Kina inom högre utbildning och forskning, satsar STINT sedan våren 2018 på närvaro och omvärldsanalys i landet. Syftet med initiativet är att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina. Detta genom att bidra med kunskap och kompetens till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och vetenskap.

Utvecklingen inom högre utbildning och forskning har gått mycket snabbt i Kina. Idag står landet för den näst största forskningsproduktionen i världen efter USA. Utvecklingen kommer leda till än fler svenska universitetssamarbeten med Kina i syfte att stärka svensk forskning och högre utbildning. Detta kommer kräva en större kapacitet från Sveriges sida för att förstå hur utvecklingen i Kina i ett större perspektiv påverkar det svenska forsknings- och utbildningssystemet och hur strategiska samarbeten kan skapas.

Med bakgrund i STINTs ändamål att främja internationalisering och den ökande vikten av att samarbeta med Kina är det i linje med senaste strategi att ta en tydlig roll som kunskapsresurs i det svenska kunskapssystemet avseende högre utbildning och forskning i Kina. Det sker genom strategiskt relationsbyggande, kvalificerad informationsinhämtning och omvärldsbevakning, samt omvärldsanalys. STINTs närvaro i Kina sker i nära samarbete med Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och ambassad i Peking, samt svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

Nyheter

Erik Forsberg
Representant i Kina och APAC

erik.forsberg@stint.se
+86-186 588 930 06

STINTs kontor på generalkonsulatet i Shanghai. Foto: STINT

Seminarier

Reportage

Rapporter

Report, Public Research and Innovation Funding Actors in China
Report, Public Research and Innovation Funding Actors in China

Kina arkiv