Utblickar och fördjupning

VD HAR ORDET

Februari 2022

Andreas Göthenberg vd STINT - Foto Pär Olsson
De senaste två åren har varit tuffa för internation­al­isering av forskning och högre utbildning med stängda gränser och minskad rörelsefrihet för oss alla. Det har visserligen funnits fördelar med att vi har sett en snabb utveckling av online-interaktion och hur det framöver även kan …
 

Strategic Grants förnyar lärosätenas samarbeten

Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet, ett lärosäte som beviljats medel genom programmet ”Strategic Grants for Internationalisation” ett flertal gånger. Bland annat har ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten genom ”South Africa – Sweden University Forum” inletts.

Något som är särskilt spännande just nu, menar Eva Åkesson, är att svenska lärosäten tillsammans har börjat samverka mer internationellt.

Stora vinster med dubbla examina-program

För ett par år sedan beviljades Lunds tekniska högskola finansiering från STINT för ett dubbel examina-program.

– Det krävs mycket planering att sjösätta ett sådant här program men vinsterna är stora, både för lärosätet och studenterna, säger Per Warfvinge, professor på Lunds Tekniska högskola.

Reportage arkiv