STINTs styrelse har beslutat att investera 12 miljoner kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2023: 1. “Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration (SKERIC)” med huvudsökande Lunds universitet som...