STINT investerar 9,3 mkr i tjugo projekt mellan svenska och utländska universitet inom programmet Mobility Grants for Internationalisation. Utländska forskargrupper ska finansiera sitt deltagande på motsvarande nivå. Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt...