STINT och Vetenskapsrådet investerar 16,3 mkr i projekt mellan svenska och utländska universitet inom programmet Mobility Grants for Internationalisation. Utländska forskargrupper finansierar sitt deltagande på motsvarande nivå. Vetenskapsrådets medfinansiering uppgår...