STINT investerar 8,4 mkr i tjugo projekt mellan svenska och utländska universitet inom programmet Mobility Grants for Internationalisation. Utländska forskargrupper finansierar sitt deltagande på motsvarande nivå. Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt...