STINT investerar tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) 4,3 miljoner kronor i åtta olika forskningsprojekt inom programmet South Africa -...