Vetenskapsrådet tillskjuter 5,9 miljoner kronor till STINTs program Joint China-Sweden Mobility för perioden 2019–2022. Det innebär att totalt 15,8 miljoner kronor beviljas till 30 projekt, vilket är fler än tidigare år. Inom programmet har nu totalt 105 projekt...