Vetenskapsrådet tillskjuter 5 miljoner kronor till STINTs program Joint China-Sweden Mobility för perioden 2020–2023. Det innebär att totalt 15 miljoner kronor beviljas till 30 projekt. Inom programmet har nu totalt 135 projekt beviljats sedan 2015. STINTs kinesiska...