Ett av STINT äldsta och mest populära program har nu utvärderats för andra gången. Initiation Grants handlar om att underlätta uppkomsten av nya akademiska samarbeten med länder utanför EU/EFTA. Sedan 2011 har 259 projekt beviljats medel och programmet fortsätter...