Syftet med programmet Grants for Educational Collaboration Programmes är att utveckla utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten för att internationalisera och förnya svensk högre utbildning. Programmet fokuserar på gemensamt utvecklad och ömsesidigt...