Under våren 2020 genomför STINT en utvärdering av programmet Grants for Double Degree Programmes. Utvärderingen vänder sig till de som sökt och/eller fått stöd för utveckling av double degree utbildningar inom programmet, samt till personer i ledningsfunktion med...