STINT har sedan tre år tillbaka finansierat utvecklingen av program för dubbelexamina vid svenska lärosäten genom Grants for Double Degrees programmes. Programmet har uppmärksammats av lärosäten, men det har även framkommit att det finns ett stort behov av...