Avtalet som träder i kraft under 2018, möjliggör för forskare i Sverige och Chile att söka finansiering för treåriga forskningssamarbeten inom alla akademiska discipliner mellan länderna. STINTs vd Andreas Göthenberg kommenterar satsningen: “Vårt uppdrag är att främja...