Capstone Awards

Syftet med programmet Capstone Awards är att öka nyttan av mobilitetsprogram finansierade av utländska aktörer. Genom ett stipendium från STINT förbättras möjligheterna att lära av utlandsvistelsen och säkra erfarenhetsöverföring.

Programmet omfattar mindre stipendier till studenter eller yngre forskare som blivit accepterade inom utvalda externfinansierade program, i nuläget de följande:

Hong Kong
RGC Phd Hong Kong Fellowship Scheme

Japan
JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)
JSPS Summer Program

Mexiko
Scholarships of the Mexican government

Singapore
A*Star Research Attachment Programme
Singapore International Graduate Award – PhD scholarships
Singapore International Pre-Graduate Award – Bachelor/Master

Ansökan till STINT görs i samband med ansökan till utländsk finansiär.

Vänligen observera att utbetalningar endast görs till bankkonton i Sverige.

Stipendiet är på SEK 5 000 vid utlandsvistelser under tre månader och SEK 10 000 vid längre utlandsvistelser.

Information om det nya coronaviruset
 
Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19 uppmanar STINT alla stipendiater och projektansvariga om att hålla sig uppdaterade kring UD:s reserekommendationer.
 
Kontrollera även vad ditt lärosäte har för anvisningar vad gäller in- och utresor.