Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet. Med denna utlysning vill STINT uppmuntra akademiska samarbeten med lärosäten i Afrika. Målet med utlysningen är att bidra till att nya ömsesidigt givande samarbeten inom forskning och/eller...