STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

17 juni 2021

Programansvarig för internationella program

Vill du vara med och driva internationaliseringen av högre utbildning och forskning i en dynamisk organisation med ett internationellt uppdrag? Vi söker dig med en akademisk examen, gärna med utlandserfarenhet och forskarbakgrund.

Läs mer om tjänsten här »

INTERVJU

Så föddes STINT
– Bjarne Kirsebom om historien

När planerna på STINT drogs upp i början av 1990-talet var det Bjarne Kirsebom, dåvar­ande stats­­­sekreter­­are på utbildnings­­­departe­­mentet, som ledde arbetet. Idén fick han på en flygresa till Australien. Idag, 25 år senare, börjar STINT likna den idé han då hade, berättar han.

En nationell kun­skaps­resurs för inter­nationalisering

STINT stärker de svenska läro­sätenas internationella kon­kur­rens­kraft genom att vara en nationell kunskapsresurs för internationalisering. En roll som blivit viktigare i och med en alltmer globaliserad värld och ökad konkurrens, utmaningar och möjligheter.

Vi erbjuder kunskaps- och kom­pe­tens­uppbyggnad inom inter­natio­nalisering genom omvärldsanalys i form av exem­pel­vis seminarier, workshops och rapporter. Vårt arbete med omvärldsanalys omfattar närvaro i Östra Asien och Nordamerika genom medarbetare och kontor i Shanghai och San Francisco, samt med nätverk till relevanta forskar­grupper, forsknings­finansiärer och tanke­smedjor inom inter­nationalisering, i både Sverige och utomlands

STINT investerar i akademiska sam­arbeten med alla länder utanför EU/EFTA

Beviljade projekt och
stipendier 2020:

139 st

Investeringar i
internationaliseringsprojekt 2020:

51 mkr

Investeringar i
internationaliseringsprojekt 1994–2020:

1 921 mkr