Teaching Sabbatical Fellows 2019

Teaching Sabbatical Fellows 2019

Intresset vid svenska lärosäten är fortsatt stort, med hög konkurrens om platserna. 2018 års omgång av Teaching Sabbatical är nu avslutad och STINT har beviljat 14 stipendier på 6 975 000 kronor. Under hösten 2019 kommer följande universitetslärare att undervisa vid...
Ny landrapport för Japan

Ny landrapport för Japan

I den nya landrapporten beskrivs det växande forskningssamarbetet med Japan. Vid sidan av övergripande analys av hur samarbetet utvecklar sig omfattas även studier av vilka forskningsdiscipliner som främst är involverade liksom vilka lärosäten i Sverige och Japan som...