Ny rapport om akademiskt samarbete mellan Sverige och Pakistan

Sveriges forskningssamarbete med Pakistan växer. Vi tar också emot många studenter och intresset för Sverige som studiedestination ökar. Pakistans universitetssystem växer snabbt och utbildning värderas högt i landet. I linje med STINTs strävan att fostra nya...
Vi etablerar närvaro i Nordamerika

Vi etablerar närvaro i Nordamerika

Vi satsar på att utveckla vår utlandsverksamhet med närvaro även i Nordamerika, som kompletterar utlandskontoret som öppnades i Kina 2018. Detta för att ytterligare främja akademiska samarbeten med den på flera sätt världsledande kontinenten avseende forskning och för...

STINTs inspel till regeringens forskningspolitik

Inför den kommande forskningspolitiska propositionen har regeringen inbjudit STINT att inkomma med synpunkter till regeringens forskningspolitik. I STINTs inspel ges förslag till vad det svenska kunskapssystemet kan göra för att öka Sveriges internationella...

STINT fyller 25 år!

För 25 år sedan bildades STINT, KK-stiftelsen, Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning och Östersjöstiftelsen. Riksbankens Jubileumsfond fick samtidigt ett kapitaltillskott. Stiftelserna har bidragit till svensk forskning i världsklass, innovationer och tillväxt....