STINTs svar till internationaliseringsutredningen

Vi ser det som mycket positivt att betänkandet föreslår en ökad omvärldsbevakning med närvaro utomlands. STINTs remissvar fokuserar därför på vår roll som intermediär och kunskapsresurs för att stödja det strategiska arbetet på lärosätena. Världen förändras snabbt och...