STINTs svar till internationaliseringsutredningen

Vi ser det som mycket positivt att betänkandet föreslår en ökad omvärldsbevakning med närvaro utomlands. STINTs remissvar fokuserar därför på vår roll som intermediär och kunskapsresurs för att stödja det strategiska arbetet på lärosätena. Världen förändras snabbt och...
Teaching Sabbatical Fellows 2019

Teaching Sabbatical Fellows 2019

Intresset vid svenska lärosäten är fortsatt stort, med hög konkurrens om platserna. 2018 års omgång av Teaching Sabbatical är nu avslutad och STINT har beviljat 14 stipendier på 6 975 000 kronor. Under hösten 2019 kommer följande universitetslärare att undervisa vid...