STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategic Grants for Internationalisation

Globaliseringen har medfört att världen har förändrats enormt. Högre utbildning och forskning utgör inget undantag och området befinner sig nu i en mycket dynamisk tid. Dessa förändringar innebär nya möjligheter och utmaningar. Det ställer i sin tur stora krav på tydliga mål och strategier för internationalisering vid lärosätena. Med Strategic Grants for Internationalisation vill STINT bidra till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå. Programmet riktar sig till lärosätesledningen. Ansökan ska omfatta strategiskt angelägna internationaliseringsinsatser som samtidigt tar tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engagemang vid respektive lärosäte.

Ansökan ska inlämnas av rektor för svenskt universitet senast 15:00 den 25 mars 2014 till agneta.granlund(at)stint.se med detta ansökningsformulär. Varje lärosäte får ansöka om bidrag till högst ett projekt per utlysning. Vänligen läs fullständig utlysningstext (på engelska).

 
 
Nyheter
Matchmaking Workshop för akademiska samarbeten med UAE

Tillsammans med National Research Foundation i Förenade Arabemiraten organiserar STINT en workshop för att stimulera till utökat akademiskt samarbete mellan länderna.


4,7 miljoner kronor till strategiska satsningar

STINT investerar 4,7 miljoner kronor i projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2013-2015


Nytt program för samarbete med Japan

STINT utvidgar samarbetet med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) och utlyser det gemensamma programmet Joint Japan-Sweden Research Collaboration.


Berkeley och Tokyo universitetet nya partnerlärosäten

I samband med att STINT nu inbjuder de svenska lärosätena att nominera till programmet Teaching Sabbatical (tidigare Excellence in Teaching) kan vi meddela att University of California Berkeley och Tokyo universitetet, har inkluderats i programmet.