STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT / Publikationer

Publikationer

Om STINT

Stiftelsens stadgar
Presentation av Stiftelsen på engelska
Strategi 2014

Rapportserie
R 18:01 Academic collaboration: Sweden – China
R 17:01 Sveriges internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas?
R 16:01 Researcher Mobility in Swedish Higher Education Institutions
R 14:03 Collaboration quadrants - mapping the effects of international collaboration
R 14:02 Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning - globala trender och nya möjligheter
R 14:01 Stöd till internationalisering - vad erbuds till svenska lärosäten?
R 12:01 Strategic Internationalisation in Sweden 2012
R 11:02 Svenska kunskapssystemet - en möjlighet till framtida export
R 11:01 Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor - en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv

Landrapporter
CR 2018:01 Academic collaboration: Sweden - Japan
CR 2017:02 Country Report - Brazil
CR 2017:03 Country Report - Japan
CR 2017:01 Country Report - South Africa

Utvärderingar
Evaluation of STINT’s programme Strategic Grants for Internationalisation
STINT Effektanalys 1994-2015
Evaluation of STINT Institutional Grants and the joint research collaboration programmes with Brazil, Korea and Japan - 2016
Utvärdering av Excellence in Teaching och Teaching Sabbatical - utvärderat 2016
Utvärdering av Initieringsbidrag 2011-2015
Utvärdering av Strategic Grants 2011-2014
Utvärdering av STINT Scholarship for Academic Excellence - utvärderat 2014
En granskning av stiftelsens utvärderings- och uppföljningsarbete av sin verksamhet - utvärderat 2013
Institutional Grants Programme Evaluation Report 2009
Excellence in Teaching - utvärderat 2007
Kulturvetarstipendium för doktorander - utvärderat 2006
Institutional Grants Programme - utvärderat 2004
En granskning av verksamheten 1994-juni 2001

Årsredovisningar
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2002
Årsredovisning 2001
Årsredovisning 2000
Årsredovisning 1999

Stiftelsens samlade insatser 2013
Stiftelsens samlade insatser 2012
Stiftelsens samlade insatser 2011
Stiftelsens samlade insatser 2010
Stiftelsens samlade insatser 2009

Stiftelsens samlade insatser 2008
Stiftelsens samlade insatser 2007
Stiftelsens samlade insatser 2006
Stiftelsens samlade insatser 2005

Policydokument
STINT Personuppgiftspolicy

För att kunna läsa PDF-format måste du ha Acrobat Reader installerat.
Ladda hem Acrobat Reader (gratis)

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.