STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» STINT / Publikationer

Publikationer

Om STINT

Stiftelsens stadgar
Presentation av Stiftelsen på engelska
Strategi 2014

Rapportserie
R 16:01 Researcher Mobility in Swedish Higher Education Institutions
R 14:03 Collaboration quadrants - mapping the effects of international collaboration
R 14:02 Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning - globala trender och nya möjligheter
R 14:01 Stöd till internationalisering - vad erbuds till svenska lärosäten?
R 12:01 Strategic Internationalisation in Sweden 2012
R 11:02 Svenska kunskapssystemet - en möjlighet till framtida export
R 11:01 Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor - en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv

Utvärderingar
Evaluation of STINT Institutional Grants and the joint research collaboration programmes with Brazil, Korea and Japan - 2016  
Utvärdering av Excellence in Teaching och Teaching Sabbatical - utvärderat 2016
Utvärdering av Initieringsbidrag 2011-2015
Utvärdering av Strategic Grants 2011-2014
Utvärdering av STINT Scholarship for Academic Excellence - utvärderat 2014
En granskning av stiftelsens utvärderings- och uppföljningsarbete av sin verksamhet - utvärderat 2013
Institutional Grants Programme Evaluation Report 2009
Excellence in Teaching - utvärderat 2007
Kulturvetarstipendium för doktorander - utvärderat 2006
Institutional Grants Programme - utvärderat 2004
En granskning av verksamheten 1994-juni 2001

Årsredovisningar
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2002
Årsredovisning 2001
Årsredovisning 2000
Årsredovisning 1999

Stiftelsens samlade insatser 2013
Stiftelsens samlade insatser 2012
Stiftelsens samlade insatser 2011

Stiftelsens samlade insatser 2010
Stiftelsens samlade insatser 2009

Stiftelsens samlade insatser 2008
Stiftelsens samlade insatser 2007
Stiftelsens samlade insatser 2006
Stiftelsens samlade insatser 2005

 

För att kunna läsa PDF-format måste du ha Acrobat Reader installerat.
Ladda hem Acrobat Reader (gratis)

 

 
 
Nyheter
Nytt partnerlärosäte

The University of Texas at Austin blir ett nytt partnerlärosäte inom STINTs Teaching Sabbatical program. 


Ny utlysning: Grants for Integration and Internationalisation

STINT öppnar en pilotutlysning på temat nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund. 


Utlysningar har öppnat

Utlysningarna för Strategic Grants och Grants for Double Degree Programmes har nu öppnats. 


Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

STINT har undersökt forskarmobilitet vid 28 svenska lärosäten. Studien redovisar nya och detaljerade data om hur forskare rör sig mellan lärosäten, nationellt och internationellt.