STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömningsgrupper

Stiftelsens bedömningsgrupper under 2016-2017 omfattar:

Humaniora och Samhällsvetenskap
Ordf. Professor Danuta Fjellestad, Uppsala universitet
Professor Leona Achtenhagen, Jönköping University
Professor Henrik Björck, Göteborgs universitet
Professor Max Scheja, Stockholms universitet
Professor Anders Uhlin, Lunds universitet

Medicinska Vetenskaper
Ordf. Professor Ingemar Ernberg, Karolinska institutet
Professor Annelie Brauner, Karolinska institutet
Professor Sven Enerbäck, Göteborgs universitet
Professor Eva Vingård, Uppsala universitet

Naturvetenskap
Ordf. Professor Margareta Hansson, Stockholms universitet
Professor Pär Ingvarsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Professor Mattias Jakobsson, Uppsala universitet
Professor Charlotta Turner, Lunds universitet

Teknikvetenskap
Ordf. Professor Danica Kragic, Kungliga tekniska högskolan
Professor Atila Alvandpour, Linköpings universitet
Professor Kimmo Eriksson, Mälardalens högskola
Professor Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet
Professor Annika Stensson Trigell, Kungliga tekniska högskolan

Strategic Grants for Internationalisation
Professor John K Hudzik, fmr Vice President Global Engagement and Dean International Studies and Programs, Michigan State University, USA
Professor Rebecca Hughes, Director of International Higher Education, British Council, UK
Dr. Jason E Lane, Director of Educational Studies and Senior Fellow, Nelson A. Rockefeller Institute of Government, State University of New York (SUNY), USA
Dr. Daniel Kratochvil, Meshing, Förenade Arabemiraten

Grants for Double Degree Programmes
Lennart Ståhle, fmr Deputy University Chancellor, Swedish Higher Education Authority (Chair)
Dr. Martin Bech, Innovation Attaché, Royal Danish Consulate General in Shanghai
Professor John Hearn, Executive Director, Worldwide Universities Network
Annika Sundbäck-Lindroos, Programme Manager, Finnish National Agency for Education
 

 

 

 
 
Nyheter
Aktuella utlysningar

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.


Pressmeddelande: Sverige har nu tre mycket internationella lärosäten

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. I år placerar sig tre lärosäten i den högsta kategorin. Fjolårets pristagare Handelshögskolan i Stockholm får nu sällskap av de tekniska högskolorna Chalmers och KTH.