STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömningsgrupper

Stiftelsens bedömningsgrupper under 2013-2014 omfattar:

Humaniora och Samhällsvetenskap
Ordf. Professor Danuta Fjellestad, Uppsala universitet
Professor Helén Anderson, Linnéuniversitetet
Professor Bo Petersson, Malmö högskola

Professor Christer Nordlund, Umeå universitet
Professor Max Scheja, Stockholms universitet

Medicinska Vetenskaper
Ordf. Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet
Professor Annelie Brauner, Karolinska Institutet
Professor Sven Enerbäck, Göteborgs universitet
Professor Eva Vingård, Uppsala universitet

Natur- och Teknikvetenskap
Ordf. Professor Danica Kragic, Kungliga Tekniska högskolan
Professor Kimmo Eriksson, Mälardalens högskola
Professor Barbara Giles, Umeå universitet

Professor Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet
Professor Olov Sterner, Lunds universitet
Professor Erik Ström, Chalmers

Strategic Grants for Internationalisation
Professor John K Hudzik, fmr Vice President Global Engagement and Dean International Studies and Programs, Michigan State University, USA
Professor Rebecca Hughes, Director of International Higher Education, British Council, UK
Dr. Jason E Lane, Director of Educational Studies and Senior Fellow, Nelson A. Rockefeller Institute of Government, State University of New York (SUNY), USA
Dr. Jamil Salmi, Former Tertiary Education Coordinator, The World Bank, USA

 

 
 
Nyheter
Nytt partnerlärosäte

The University of Texas at Austin blir ett nytt partnerlärosäte inom STINTs Teaching Sabbatical program. 


Ny utlysning: Grants for Integration and Internationalisation

STINT öppnar en pilotutlysning på temat nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund. 


Utlysningar har öppnat

Utlysningarna för Strategic Grants och Grants for Double Degree Programmes har nu öppnats. 


Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

STINT har undersökt forskarmobilitet vid 28 svenska lärosäten. Studien redovisar nya och detaljerade data om hur forskare rör sig mellan lärosäten, nationellt och internationellt.