STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se

Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).

Utlysningen avser medel för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer inom forskning och högre utbildning mellan Sverige och Japan.

Utlysningen är öppen för sökande från alla discipliner och finansiärerna ser särskilt gärna ansökningar från forskare inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap.

Syftet med programmet är att underlätta uppbyggnad av samarbeten med Japan. Samarbetena ska i sin tur leda till högre kvalitet på forskning och utbildning vid lärosäten i Sverige (och Japan). Specifikt gäller för Sweden-Japan 150 Anniversary Grants att genom ett enkelt ansökningsförfarande och kort handläggningstid möjliggöra relativt spontana projekt för att prova bärkraften i ett lovande nytt samarbete.

Ansökan ska ha inkommit till STINT senast kl. 15.00 den 28 november. Ansökan ska göras genom STINTs elektroniska ansökningssystem.

En fullständig beskrivning av programmet (på engelska).

 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. 


Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).