STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

South Africa-Sweden Research Cooperation

Syftet med programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Programmet finansieras av STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte på den svenska sidan samt National Research Foundation (NRF) på den sydafrikanska sidan.

Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Projekten kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en sydafrikans part. Parallellt ska en motsvarande ansökan inlämnas av sydafrikansk samarbetspart till NRF. Sökande får ha pågående projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.
Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, dock kan även renodlade forskningssamarbeten stödjas. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning.

Ansökningar bedöms av sakkunniga med fokus på hur det föreslagna internationella samarbetet uppfyller följande tre kriterier: 1) bidrag till lärosätenas internationalisering, 2) vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde och 3) planering och förankring. Observera att endast vetenskapliga resultat för de senaste fem åren beaktas vid bedömningen. Ansökningar görs på engelska och inlämnas genom STINTs elektroniska system. Slutligt urval bestäms gemensamt av STINT och NRF. Utlysningen stänger kl. 15:00 den 28 september 2016.

Fullständig utlysningstext (på engelska) finns HÄR

Elektroniskt ansökningsformulär för Joint South Africa-Sweden Research Collaboration finns tillgängligt via STINTs system HÄR.

Om du har frågor om programmet, kontakta Christofer Carlsson på 08-671 19 97 eller christofer.carlsson(at)stint.se.

 

 
 
Nyheter
Nytt partnerlärosäte

The University of Texas at Austin blir ett nytt partnerlärosäte inom STINTs Teaching Sabbatical program. 


Ny utlysning: Grants for Integration and Internationalisation

STINT öppnar en pilotutlysning på temat nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund. 


Utlysningar har öppnat

Utlysningarna för Strategic Grants och Grants for Double Degree Programmes har nu öppnats. 


Seminarium om forskarmobilitet, 9 dec

STINT har undersökt forskarmobilitet vid 28 svenska lärosäten. Studien redovisar nya och detaljerade data om hur forskare rör sig mellan lärosäten, nationellt och internationellt.