STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

South Africa-Sweden Research Cooperation

Syftet med South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Programmet samfinansieras av Formas, Forte, STINT och Vetenskapsrådet på den svenska sidan och National Research Foundation på den sydafrikanska sidan.

Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Projekten kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en sydafrikansk part. Parallellt med ansökan till STINT ska en motsvarande ansökan inlämnas av sydafrikansk samarbetspart till National Research Foundation (NRF). Sökande får ha pågående projekt i programmet Initieringsbidrag men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.

Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, dock kan även renodlade forskningssamarbeten stödjas. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. Programmet uppmuntrar nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning.

Ansökningar bedöms av sakkunniga med fokus på hur det föreslagna internationella samarbetet uppfyller följande tre kriterier: 1) bidrag till lärosätenas internationalisering, 2) vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde och 3) planering och förankring. Observera att endast vetenskapliga resultat för de senaste fem åren beaktas vid bedömningen. Ansökningar görs på engelska och inlämnas genom STINTs elektroniska system. Slutligt urval bestäms gemensamt av STINT och NRF. Utlysningen stänger kl. 15:00 den 24 september 2015.

Fullständig utlysningstext (på engelska) finns här.

Elektroniskt ansökningsformulär finns tillgängligt via STINTs system från augusti.

Om du har frågor om programmet, kontakta Hans Pohl på 08-671 19 95 eller hans.pohl(at)stint.se eller Mattias Löwhagen på 08-671 19 97 eller mattias.lowhagen(at)stint.se

 

 
 
Nyheter
Teaching Sabbatical seminarium i Malmö

Den 16 juni kl 12:00 ordnar STINT ett seminarium i Malmö om Teaching Sabbatical.
Under seminariet ges tillfälle till erfarenhetsutbyte om den högre utbildningens status och framtid i Sverige, liksom en redovisning av en utvärdering av programmet som slutfördes våren 2016.


Teaching Sabbatical Fellows 2016

13 universitetslärare har beviljats medel inom Teaching Sabbatical för att undervisa vid STINTs partnerlärosäten utomlands under hösten 2016


Lunchseminarium den 19 januari med Prof Hudzik

Essential Actions to Strategic and Comprehensive Internationalization
What is comprehensive and strategic higher education internationalization?  Why is it an imperative for every higher education institution?  What are the key steps in making it a reality?
 


Tio forskningsprojekt beviljas 5,3 milj för samarbeten med Sydafrika

STINT tillsammans med VR, Forte och Formas investerar 5,3 miljoner kronor i tio forskningsprojekt inom programmet South Africa - Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation för perioden 2016-2019. Vår sydafrikanska samarbetspartner, National Research Foundation (NRF), finansierar de sydafrikanska deltagarna på motsvarande nivå.