STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joint South Africa-Sweden Research Collaboration

 


OBS! Ansökningstiden för detta program har passerat.
Besked om eventuell ny utlysning ges under våren 2019.
Nedan hittar du information från förra omgången.

 
Syftet med programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Programmet finansieras av STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte på den svenska sidan samt National Research Foundation (NRF) på den sydafrikanska sidan.


Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en sydafrikansk part. Parallellt med ansökan till STINT ska en motsvarande ansökan inlämnas av sydafrikansk samarbetspart till National Research Foundation (NRF). Sökande får ha pågående projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.

Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, dock kan STINT även stödja renodlade forskningssamarbeten. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning

Ansökningar bedöms av sakkunniga med fokus på hur det föreslagna internationella samarbetet uppfyller följande tre kriterier: 1) bidrag till lärosätenas internationalisering, 2) vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde och 3) planering och förankring.

Observera att endast vetenskapliga resultat för de senaste fem åren beaktas vid bedömningen. Ansökningar görs på engelska och inlämnas genom STINTs elektroniska system. Slutligt urval bestäms gemensamt av STINT och NRF. Utlysningen stänger kl. 15.00 den 12 september 2018.

Fullständig utlysningstext (på engelska)

Elektroniskt ansökningsformulär

Om du har frågor om programmet, kontakta Karin Forslund på telefonnummer: 08-671 19 97 eller
e-post: karin(#dot#)forslund(#at#)stint(#dot#)se.

 

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.