STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middle East Mobility Grants

Utlysningen fokuserar på initierandet av akademiska samarbeten med en mycket dynamisk och variationsrik region; Mellanöstern. Många länder i regionen uppvisar snabb tillväxt i forskningen, vilket bland annat visades i STINTs rapport Sveriges internationella utvecklingssamarbeten – hur bör de utvecklas? (R 17:01).

Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuder STINT Middle East Mobility Grants. Middle East Mobility Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Fullständig ansökan på engelska ska lämnas in via STINTs elektroniska ansökningssystem
senast klockan 15:00 CET den 17 maj 2018.

Vänligen läs den fullständiga utlysningstexten (på engelska).

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.