STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiation Grants

Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska universitets och högskolors konkurrenskraft genom utveckling av internationella relationer.
 
Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuder STINT Initiation Grants. Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.
 
Ansökan kan lämnas fortlöpande under året. Vid följande datum under 2019 inleds bedömning av inkomna ansökningar:
 
12 februari, 7 maj, 3 september och 5 november. Ansökningar ska ha inkommit till STINT senast kl 15.00 dessa datum. Fullständig ansökan ska göras via STINTs elektroniska ansökningssystem.
 
 


 

Aktuella utlysningar
Grants for Double Degree Programmes


Grants for Teaching Sabbaticals


Strategic Grants for Internationalisation


JSPS Summer Program